Stomatolog.com.mk - Д-р Нечаковски - Вашиот стоматолог на интернет  
 
Локација
Работно време
Услуги
Персонал
Контакт
PRESS
За сајтот..
Ласерска
терапија (LLLT)
Порцелански
изработки
За амалгамските
пломби
Имплантација
на заби
Фокални
заболувања
За кариесот
Пародонтопатија
Градба на забите
Бременоста и
  забите
Исхраната и
кариесот
Атеросклероза
За проблемите со
виличниот зглоб
Страв од
стоматолог
За хигиената
на устата
Криви заби
Фиксни протетски
  изработки
Забни протези
..за пирсингот
..за млечните заби
..за пломбирањето
Кандидијаза
Дијастема
Забна ерозија
-
Master Card
 
VISA
-
-
Во Стоматолошката ординација
Д-р Нечаковски работат:

 

Д-р Кирил Нечаковски,
доктор на стоматологија,
специјалист по стоматолошка протетика

Роден 1948 година, дипломирал на Стоматолошкиот Факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во 1974. Во 1986 година специјализира Стоматолошка Протетика на Стоматолошкиот Факултет во Скопје. Од 1974 до 1993 година работи во Медицинскиот Центар „Д-р Трифун Пановски“ во Битола на Одделението за Стоматолошка протетика.
Во 1993 година ја основа приватната стоматолошка ординација „Д-р Нечаковски“ во која и ден денеска работи.

Контакт:
тел. 070-31-22-64
е-mail: infodstomatolog.com.mk

 

Д-р Кирил Нечаковски


Д-р Александар Нечаковски,
доктор на стоматологија,
специјалист по стоматолошка протетика

Роден 1977 година. Дипломирал на Стоматолошкиот Факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во 2002 година. Од 2002 работи во Стоматолошката ординација Д-р Нечаковски а од 2008 до 2011 година посетува пост-дипломскки студии - специјализација по стоматолошка протетика на Стоматолошкиот Факултет во Скопје. Ко-автор е на неколку научни трудови, презентирани на конгреси во Македонија и во странство. Член на Европската Асоцијација за естетска стоматологија ESCD od 2017. Гостувал во едукативни ТВ и радио емисии од областа на стоматологијата и често објавува текстови на популарни теми од стоматологијата во весникот „24-часа Здравје“.
Сертифициран е за работа со имплантните системи Impla Schuеtz Dental (oд 2005), Straumann (од 2011) и BioHorizons (од 2014). Зборува Англиски, Грчки и Германски јазик.

Континуирана едукација:
2018.09.20 Еuropean Society of Cosmetic Dentistry Annual Meeting, Lisbon Portugal
2018.06.01 ЕSCD Stydy Club Macedonia, Скопје - предавач
2018.04.13 Kuraray Noritake
2018.04.14 3М Health Care Academy - Direct composite restorations in the estetic zone

Контакт:
тел. 070-395-362
е-mail: aleksandardsstomatolog.com.mk

 

д-р Александар Нечаковски


Д-р Eва Анастасова,
доктор на стоматологија

Родена 1990 година во Битола. Завршено средно медицинско училиште во Битола и Стоматолошки факултет во Скопје во 2014 г. Како стоматолог работи од 2014, а од 2016 работи во ПЗУ Д-р Нечаковски. Редовно учествува на голем број симпозиуми од областа на стоматологијата во Македонија.

Контакт:
тел. 075-306-509
е-mail: eva.anastasovadsstomatolog.com.mkД-р Eва Анастасова


Д-р Маја Стомнароска,
доктор на стоматологија

Родена 1990 година во Битола. Завршено средно медицинско училиште во Битола и Стоматолошки факултет во Скопје во 2013 г. Како стоматолог работи од 2014, а од 2016 работи во ПЗУ Д-р Нечаковски. Редовно учествува на голем број симпозиуми од областа на стоматологијата во Македонија.

Контакт:
тел. 075-306-509
е-mail: maja.stomnaroskadsstomatolog.com.mk

Д-р Maja Stomnaroska
 
 
Стоматолошка ординација Д-р Нечаковски Ул.